פרלמן
עמוד הבית אודות שרותי ביטוח ופיננסים טפסים שותפים עסקיים תרומה לקהילה צור קשר
טפסי אלמנטארי
הצעה לביטוח כלי רכב עד 4 טון
הצעה לביטוח כלי רכב מסלול ירוק
הצעה לביטוח כלי רכב מעל 4 טון
הצעה לביטוח מטריה לבית משותף
הצעה לביטוח אש
הצעה לביטוח בית עסק
הצעה לביטוח דירה
טופס נספח רעידת אדמה
הוראה לחיוב בחשבון
טופס מיגון לרכב
טפסי חיים / בריאות / פיננסים חיים
אישור קביעת מוטב בלתי חוזר
בקשה לשעבוד הפוליסה
בקשה לשינויים בפוליסות מנהלים או קרן פנסיה
בקשת מעסיק לקבלת בעלות בפוליסות מנהלים
הודעה על ביטול פוליסה
הצעת ביטוח קלאסי
הצעת פרופיל הדור החדש אישי או עצמאי קלאסי
קבלת בעלות המבוטח והוראות להמשך הפוליסה
בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסות פרט
בקשה לשינויים בפוליסות פרט או עצמאי
טפסי תביעה
הודעה על מקרה ביטוח-רכב
הודעה בגין נזק לרכוש
טופס תביעה לענפי אש
בקשה למימוש זכויות-גילוי מחלה קשה
בקשה למשיכת כספי ביטוח חיים
טופס לתביעה סיעודית
בקשה למימוש זכויות-טופס למקרה פטירה
גמל/פיננסים
בקשה להעברת כספים לקופת גמל
בקשה להפקדת חד פעמית לתוכנית חיסכון פיננסי
בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת פרופיל
הודעה על שינוי פרטים של עמית גמל

כללי
בקשה לשינוי סוכן- פוליסת פרט
בקשה למשיכת כספים כספים-פדיון
פנסיה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה- עצמאי
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה-שכיר
טופס העברת קרן פנסיה למיטבית
בריאות/סיעוד
הצעה לביטוח בריאות או סיעוד
הצהרת בריאות
הוראה לחיוב בחשבון - ביטוח בריאות
טפסי אלמנטארי
הצעה לביטוח רכב
ביטול כיסוי גניבה בביטוח רכב
הצעה לביטוח דירה
הצעה לביטוח מכלול לעסק
הצעה לביטוח אחריות מקצועית
הצעה לביטוח צ.מ.ה
הצעה לביטוח חבות מעבידים
הצעה לביטוח אחריות המוצר
הצעה לביטוח עבודות קבלניות
הצעה לביטוח משכנתא בטוח
ההצעה לביטוח אש
טופס מיגון לרכב
הצעה לביטוח חנות בקניון

ביטוח עובדים זרים
הצעה לביטוח עובדים זרים
הצהרת בריאות לביטוח עובדים זרים
בקשה להארכה רצף לביטוח עובדים זרים
תשלום באמצעות כרטיס אשראי-ביטוח עובדים זרים

טפסי תביעה
הודעה לתאונת רכב
הודעה לגניבת רכב
הודעה על תביעת רכוש
הודעה על תביעת רכוש וצד שלישי

בריאות
הצעה לביטוח רפואי וסיעודי
הצהרת בריאות
שאלון להשלמת פרטיים רפואיים
טפסי ביטוח חיים / בריאות / פיננסים חיים
הצעה לביטוח אמצע החיים
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות חיים פרטית
טופס השלמת נתונים צו איסור הלבנת הון
בקשה לשינוי מוטבים במקרה מוות
הצהרת המבוטח על ניכוי מס
הצעה לביטוח אי כושר עבודה
הצעה לביטוח פנסיוני
בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות מגוון
בקשה לפדיון
בקשה לשינוי סוכן

תביעות
טופס תביעה לתשלום תביעת תרופות בלבד
טופס תביעה לפיצוי בגין נכות צמיתה עקב תאונה
טופס תביעה בגין פוליסת סיעוד
טופס תביעה לפיצוי לפי פוליסת אמצע החיים
בקשה לאישור ולתיאום ניתוח
טופס תביעה במקרה מוות
טופס תביעה לתשלום סכום הביטוח בגין מחלה קשה
תביעה להחזר הוצאות לפיצוי
הודעה על תאונה או מחלה -תאונות אישיות

ביטוח נוסעים לחו"ל
הצהרת בריאות נסיעות לחו"ל
בקשה להארכת ביטוח נסיעה לחו"ל
טופס הגשת תביעה בנושא מטען
טופס הגשת תביעה בנושא בריאות חו"ל

טפסי תשלום
תשלומי פרמיה בכרטיס אשראי
תשלום פרמיה באמצעות הוראת קבע
ביטוח עסק
הצעה לביטוח נאמנות
טופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)
הצעה לביטוח בית עסק
הצעה לביטוח חבות מעבידים
הצעה לביטוח הכי למשרד (משרדית)
הצעה לביטוח אחריות מקצועית
הצעה לביטוח אחריות כלפי ציבור (צד שלישי)
טופס הודעה למדור חבויות
הצהרת עבר ביטוחי למסלול חידושית
הצעה לביטוח סחורה בהעברה
הצעה לביטוח אש
הצעה לביטוח אחריות המוצר
הצעה לביטוח כספים בכספת און בהעברה

ביטוח דירה
טופס בחירת מבצע שרות נזקי מים בדירות
הצעה לביטוח דירה ולתכולה
הצעה לביטוח בתים משותפים
טופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)
נספח רעידת אדמה לביטוח דירה
ביטוח רכב
בקשה להחלפת רכב
הודעה על גניבת רכב
הצהרת מעסיק בגין ניסיון נהיגה של עובד
טופס הודעה על מקרה תאונה
הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות
הצהרה על אבדן תעודת ביטוח חובה
הצעה לביטוח כלי רכב
כתב התחייבות לשמירה על סודיות נתוני מאגר

ביטוח הנדסי
הצעה לביטוח עבודות קבלניות
הצעה לביטוח צ.מ.ה חדש כולל צד ג'
הצעה לביטוח ציוד אלקטרוני
הצעה לביטוח שבר מכני

ביטוח תאונות אישיות ומחלות
הצעה לביטוח תאונות אישיות ומחלות
משפחה בטוחה
טופס תביעה - תאונות אישיות ומחלות
טופס תביעה לפוליסה משפחה בטוחה
טפסי ביטוח אלמנטארי
הצעה לביטוח דירה
הצעה לעבודות קבלניות
הצעה לביטוח רכב
הצעה לביטוח צד ג'
הצעה לביטוח עסק
הצעה לחבות המוצר
הצעה לאחריות המקצועית
הצעה לביטוח דירקטורים
הצעה לאחריות מקצועית הייטק
טופס ויתור על כיסוי רעידת אדמה
הצעה לחבות מעבידים
הצעה לרכב יקר/יבוא אישי
הצעה לעובדים זרים

טפסי תשלומים
הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי
הרשאה לחיוב חשבון

פיננסי
טופס הצעה לטופ-פיננס
שינוי מסלול השקעה בפוליסת טופ
בקשה להפקדה חד פעמית בפוליסת טופ-פיננס
טופס לבקשת פדיון מפוליסת טופ-פיננס
טפסי ביטוח חיים / בריאות / פיננסים חייים
הצעה לביטוח חיים
בקשה לשינויים ביטוחיים בפוליסת מנהלים
בקשה לביצוע ריסק לשנה בפוליסת מנהלים
טופס גילוי נאות במנהלים
בקשה להעברת בעלות בפוליסת מנהלים
בקשה לפדיון מנהלים
כתב מינוי סוכן
טופס גילוי נאות בפוליסת פרט
תכנון פנסיוני
מסמך הנמקה

בריאות
הצהרה על מצב בריאות
הצעה לביטוח בריאות
בקשה לביטוח חריג לתאונות דרכים בפול' בריאות

טפסי תביעה
טופס תביעה א.כ.ע
טופס תביעה בריאות
טופס על הודעה על תאונה
טופס תביעה בגין תאונות אישיות
טופס תביעה חבות מעבידים
 

שלח פרטים ואנו ניצור איתך קשר

שם מלא:
נייד:
מייל:
 
אחוזה 96 רעננה   |   נייד: 054-4701994   |   דוא"ל: yossi@perelman.co.il   פספורטכארד BNI Israel לשכת סוכני ביטוח בישראל
טל: 09-7438114   |   פקס: 09-7410905   |   אמנת שירות ללקוחות
Design: Apricot360.com   |   Development: DivAction.co.il פורום ייעוץ וביטוח פנסיוני